ملاس

ملاس تفاله حاصل از استحصال شکر از گیاه نیشکر یا چغندر قند می باشد که در کارخانجات تولید شکر بدست می آید و در گذشته به عنوان ضایعات این کارخانه ها بحساب می آمد ولی در دو دهه گذشته با افزایش کارخانجات تولید اتانول و خمیر مایه که ماده مصرفی آنها ملاس می باشد این ماده ارزش بالایی پیدا کرده است.
ملاس حاوی 50% قند قابل تخمیر(گلوکز-ساکاروز) ؛ آنزیم ؛اسید های امینه و املاح معدنی مانند پتاسیم -کلسیم و هيدروکربورهاي غیر قندی می باشد.
در ایران مهمترین و اقتصادی ترین ماده اولیه جهت تولید بيواتانول ملاس می باشد.ملاس پس از مصرف در کارخانجات بيواتانول و استحصال الکل به ماده ای به نام ويناس تبدیل میشود که در تهیه کود کشاورزی بیولوژیک و خوراک دام استفاده می گردد.